• 0573 - 251 717
  • info@vishandel-waninge.nl

Maximaal 15 Nederlandse pulsvissers

Gepubliceerd op: 15-06-2021

De eerste groep Nederlandse pulsvissers mag tot volgend jaar juli vissen, maar moet op last van de Europese Commissie alsnog inleveren. Er mogen van de lidstaat Nederland maximaal 15 pulsvissers op zee zijn.

De Europese Commissie heeft vragen gesteld over de omvang van de nog actieve Nederlandse groep pulsvissers. Gesteld word dat die groter is dan maximaal 5% van de boomkor/garnalenvloot waarvoor officieel een ontheffing mogelijk is.

Volgens Brusselse berekening is 5% van de gekrompen vloot 15 schepen. De groep bestaat nu nog uit 22 vaartuigen. De betrokken vissers zijn door het ministerie van LNV in gelegenheid gesteld om een gezamenlijk visplan te presenteren.

Het visplan is door VisNed en de Nederlandse Vissersbond met de pulsvissers besproken. Het zou beteken dat de betrokken kotters vanaf augustus tot juli volgend jaar zo’n 12 weken niet mogen pulsen. Zonder gedragen visplan gaat het ministerie 15 kotters uitloten die voorlopig nog een jaar mogen blijven pulsen.

LNV vindt overigens  dat de omvang van de pulsvloot met 22 kotters goed is onderbouwd, maar begrijpt de vragen van de Europese Commissie hierover. Daarnaast wil het miniserie in het kader van de lopende hofprocedure (waarin Nederland verzoekt om het pulsverbod nietig te verklaren) ruis voorkomen.

Bron: Visserij nieuws, nummer 28, vrijdag 10 juli 2020