• 0573 - 251 717
  • info@vishandel-waninge.nl

Noordzeeakkoord zonder vissers

Gepubliceerd op: 15-06-2021

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ‘Akkoord voor de Noordzee’ aangeboden aan de tweede kamer. Het is een akkoord zonder handtekening uit de visserij. Desondanks wordt er geld beschikbaar gesteld voor sanering en innovatie. De overheid vind het belangrijk dat de visserijsector ook aan de overlegtafel zit.

Het Noordzeeakkoord bevat afspraken tussen rijk, natuurorganisaties en bedrijfsleven over de inrichting van de Noordzee de komende jaren met een groeiend aantal windmolenparken en gesloten natuurgebieden. Conform het Noordzeeakkoord gaat 13,7% van de Nederlandse Noordzee voor de sleepnetvisserij op slot per 2023. Dit percentage zal in 2030 oplopen naar 15%.

De verplichting tot het aanwijzen en beschermen van natuurgebieden op zee vloeit voort uit internationale regelgeving. Er komt hoe dan ook minder ruimte om te vissen.

Minister Van Nieuwenhuis noemt het Noordzeeakkoord definitief. Intussen debatteert de Tweede Kamer er nog met haar over. Een van de factoren die veel teweeg brengt in de visserij is het gesloten gebied ‘Borkumse Stenen’. Dit is een gebied met een rijke diversiteit aan vissoorten dat zich boven Schiermonnikoog en Borkum bevind. Zo hebben de overkoepelende organisaties PO-Rousant en NetVISwerk laten weten het niet eens te zijn met de sluiting van dit visgebied.

Ook de in het akkoord benoemde saneringsregeling brengt veel teweeg. Zoals bekend stelt het kabinet 200 miljoen beschikbaar voor uitvoering van het Noorzeeakkoord. Hiervan is 74 miljoen bestemd voor vrijwillige sanering om de kottervloot te verkleinen, 45 miljoen is bestemd voor innovatie voor de blijvers.

Van Nieuwenhuis verklaart dat een meerderheid van 7 van de 9 betrokken organisaties heeft ingestemd met het akkoord maar in de achterban kwam hier geen meerderheid voor en mede door de verdeeldheid in de sector en daarom het  Noordzeeakkoord niet konden teken.

Bron: Visserijnieuws, nummer 26, vrijdag 26 juni 2020