• 0573 - 251 717
  • info@vishandel-waninge.nl

Tjibbe Joustra verkenner Noordzeeoverleg

Gepubliceerd op: 15-06-2021

Tjibbe Joustra is door LNV-minister Carola Schouten benoemd als externe verkenner om de visserijsector alsnog achter het Noordzeeakkoord te krijgen.

Er was al een externe verkenner aangesteld, maar deze extra verkenner krijgt de opdracht om te onderzoeken waardoor de visserijsector zo verdeelt is over het Noordzeeakkoord en te bevorderen dat een zo breed mogelijke vissersdelegatie gaat deelnemen aan het permanente Noorzeeoverleg.

Schouten schrijft dat Joustra tot haar genoegen bereid is gevonden om dit onderzoek uit te voeren. Benadrukt wordt dat het definitieve Noordzeeakkoord zoals dat naar de Tweede Kamer is gezonden het kader vormt.

De 69-jarige Joustra was tussen 1987 en 2002 secretaris-generaal van het toenmalige ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij.

Hij is dus zeer bekend van het reilen en zeilen in de visserijsector. De minister spreekt de verwachting uit dat Joustra zijn advies voor de start van het Noordzeeoverleg in september aanlevert.

In antwoord op Kamervragen schrijft minister Van Niewenhuizen-Wijbenga van infrastructuur en waterstaat dat het van groot belang is dat de vissers deelnemen aan het overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord en de verdere ontwikkelingen van de Noordzee.

“Het Noordzeeoverleg is primair opgezet om afspraken te maken over de balans tussen de opgaven voor duurzame energie, natuurherstel en duurzame visserij”.

De minister houd de druk op de ketel en schrijft over de klus van Joustra: “Mocht deze verkenning onverhoopt niet tot een positief resultaat leiden, dan moet nader worden bezien welke consequenties dit heeft voor de governance van het Noordzeeoverleg en de beschikbaarheid van de middelen vanuit het akkoord voor de visserij.”

Bron: Visserij nieuws, nummer 27, vrijdag 3 juli 2020

*Edit — 20-10-2020 — Bij het verschijnen van dit nieuwsstuk is dit onderzoek voltooid.
Joustra heeft zijn rapport met minister Schouten overlegt en over gedragen aan de tweede kamer.